Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2014-07-21

  Tyréns satsar i norra Sverige

  Efterfrågan på samhällsbyggnadskompetens och teknikkonsulter ökar kontinuerligt i norra Sverige. För att kunna fortsätta leverera högkvalitativa tjänster lokalt och nationellt inledde Tyréns vid årsskiftet en nysatsning i regionen.

 • 2014-07-14

  Riksintressen för kulturmiljövård i Örebro län

  Tyréns har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att ta fram fördjupade riksintressebeskrivningar för 31 områden av riksintresse för kulturmiljövården inom kommunerna Örebro, Karlskoga, Laxå, Askersund, Hallsberg, Lekeberg och Kumla.

 • 2014-07-07

  Tyréns hjälper statliga organisationer

  Tyréns har tagit fram en gemensam strategi samt riktlinjer för arbete och användande av byggnadsinformationsmodeller och informationshantering i projekt och förvaltning.

 • 2014-06-30

  City Soul - Så skapas attraktiv identitet i Mälardalens städer

  Tyréns har genomfört en enkätundersökning bland invånarna i några av Mälardalens städer för att undersöka städernas själ och identitet. Man kan konstatera att identiteten är mycket viktig för hur invånarna ser på sin egen stad och om de är nöjda...

 • 2014-06-26

  Tyréns utreder trafiksäkrare cykelvägar

  Med beviljade pengar från Trafikverkets Skyltfond genomför Tyréns en studie i projektet ”Cykelvägar över platsbildningar”, för att utvärdera hur olika utformningar av cykelstråk som passerar platsbildningar, torg- eller torgliknande ytor påverkar...

 • 2014-06-23

  Tyréns projekterar Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg

  Tyréns vann tillsammans med ÅF upphandlingen för den första etappen av Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg mellan Södertälje-Trosa.

 • 2014-06-18

  Disputation plattformskonfiguration

  Den 17 juni försvarade Patrik Jensen, industridoktorand vid Luleå universitet, avhandlingen "Configuration of platform architecture in construction" som visar på hur användandet av plattformar kan effektivisera designprocessen av byggprodukter...

 • 2014-06-18

  Här är vinnarna i Tyréns sparktävling

  Den 12 juni invigdes Tyréns nya kontor i Luleå av Luleås kommunalråd Niklas Nordström och Tyréns VD Ulrika Francke. I samband med invigningen presenterade Tyréns vinnarna i vinterns sparktävling samt delade ut design- och miljöpriset ”Stort...

 • 2014-06-10

  Modern dialog om modernt träbyggande

  Regeringsprojektet Trästad arrangerade i början av juni en workshop kring modernt industriellt byggande i trä. Tyréns deltog med expertkompetens för att redovisa de numera internationella reglerna för livscykelanalyser (LCA) för hela byggnader.

 • 2014-05-26

  Kulturmiljön viktig för Västlänken

  Tyréns har av Göteborgs stad utsetts att komplettera befintliga kulturmiljöunderlag och vara antikvariskt expertstöd inom MKB-arbetet för Västlänken, en ca 8 km lång pendeltågsförbindelse genom centrala Göteborg. Uppdraget kommer att pågå fram...

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50

Tyréns AB
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556194-7986