Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2013-12-09

  Tyréns genomför förstudie av persontransportsystem

  Sundsvalls kommun har upphandlat en förstudie av persontransportsystem upp till Norra Berget. Tyréns vann upphandlingen i stark konkurrens av sex andra konsultföretag där både pris och kvalifikationer för uppdraget har bedömts.

 • 2013-12-06

  Tyréns med i Adepts förslag till framtida Heden

  Förslaget bygger på visionen om en urban stadspark med fokus på ett mångskiftande liv, unika aktivitetsmöjligheter samt nya, moderna bostäder och kontor med en fantastisk utsikt. Tyréns har bidragit med trafikexpertis genom Malin Johansson i Malmö.

 • 2013-12-06

  Malmström & Edström och Tyréns lägger fram förslag på Hedens framtida utveckling

  Utvecklingen av det öppna och centrala Heden i Göteborg har under hösten behandlats i fem parallella uppdrag. Malmström & Edström och Tyréns har varit ansvariga för ett av dessa som tagit sitt ursprung i urban reorganisation – ett angreppssätt där...

 • 2013-12-03

  Tyréns skapar strategisk bussdepå i Sundsvall

  Tyréns har ansvarat för projektering av nybyggnad av Strategisk bussdepå i Sundsvall. Tyréns ansvarar för hela processen, från de första idéskisserna till slutbesiktningen. Projektet har nyligen haft byggstart och står färdigt under 2014.

 • 2013-11-28

  Tyréns utreder linbana i Göteborg

  Göteborg kan ha Sveriges första linbana för kollektivtrafik i drift jubileumsåret 2021. Tyréns förstudie om linbanor i Göteborg uppmärksammas efter att rapporten presenterats i trafiknämnden.

 • 2013-11-27

  Strömparken nominerad till Östergötlands arkitekturpris

  Den ombyggda Strömparken i Norrköping är ritad av landskapsarkitekterna Ulrika Heidesjö och Johanna Grander på Tyréns. I motiveringen nämns Biologi och form (bäcken i parken är tillvaratagen som fiskväg med lekmöjligheter), vattenkontakt och...

 • 2013-11-22

  Anna blev Årets Betongkonstruktör

  Igår kväll vann Anna Jacobson på Tyréns priset som "Årets Betongkonstruktör" på Betonggalan i Stockholm. Bland prisutdelarna fanns Tyréns VD Ulrika Francke och infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd.

 • 2013-11-22

  Tyréns utredare aktiva för bättre järnvägsnät

  Peter Hellström, som arbetar på Tyréns som utredare inom järnväg har deltagit i ON-Time-projektet under 2013. ON-Time är ett stort forskningsprojekt finansierat av EU där syftet är att få ett bättre kapacitetsutnyttjande inom alla delar av järnvägen.

 • 2013-11-19

  Kurs för certifiering av miljöprovtagare

  Tyréns och Ramböll arrangerar sedan 2006 kurser för certifiering av miljöprovtagare. Nästa kurs anordnas på Tyréns kontor i Stockholm i början av februari 2014 med anmälan senast den 15 januari.

 • 2013-11-12

  Tyréns utreder hur gröna näringar påverkas av klimatförändringar

  Tyréns ska utreda hur gröna näringar i Kalmar län kan påverkas positivt och negativt av ett förändrat klimat. Klimatförändringarna kommer att ge ändrade förutsättningar för till exempel lantbruk, skogsbruk och fiske i takt med att temperaturen...

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50