Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2012-03-30

  Tyréns släcker ner för Earth Hour

  Tyréns släcker ner flera av sina kontor under Earth Hour lördagen den 31 mars kl 20.30. Vi släcker ljuset under en timmes tid för att skicka en signal till världens beslutsfattare om att ta klimatfrågan på allvar.

 • 2012-03-29

  Det går att minska avfallet

  Sven Tyréns Stiftelse driver två utvecklingsprojekt för att utveckla metoder för att förebygga avfall. Torsdagen den 29 mars redovisas resultatet av det projekt som har handlat om att ta fram metoder för att minska byggavfallet. Projektet har...

 • 2012-03-28

  Hans Rode ny i Tyréns styrelse

  Hans Rode har valts in som ny styrelseledamot i Tyréns styrelse från och med den 28 mars 2012. Hans Rode utnämndes 2010 av regeringen till ordförande i Rådet för Intelligenta Transportsystem (ITS). Tidigare har Hans Rode varit vägdirektör i...

 • 2012-03-22

  Tyréns uppmärksammar Världsvattendagen

  Tyréns har ett starkt engagemang i vattenfrågor och verkar för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Vi vill därför uppmärksamma den internationella Världsvattendagen den 22 mars.

 • 2012-03-20

  BoTrender 2012: Funktionell bostad med smarta lösningar efterfrågas mest

  Tyréns har nyligen genomfört studien Botrender 2012, en kartläggning av hur framtidens bostäder ska se ut – om man frågar kunden.

 • 2012-03-14

  Tyréns fortsätter expandera

  Tyréns har de senaste fem åren vuxit med mer än 100 procent, från 582 anställda 2007 till drygt 1 200 anställda i dag. Nu söker Tyréns medarbetare igen och i en första omgång under 2012 siktar man på att rekrytera ytterligare 125 nya medarbetare...

 • 2012-03-12

  Ny app från Tyréns räknar vägtrafikbuller

  Tyréns lanserar en ny app som uppskattar buller från vägtrafik för att ge arkitekter, trafikplanerare, miljöinspektörer och andra intresserade en indikation om hur mycket en väg bullrar. Appen Nordic Road Noise kan laddas ner gratis på App Store...

 • 2012-03-07

  Tyréns aktiva på MIPIM

  Fastighetsmässan MIPIM arrangeras för tjugotredje gången och nästan tio procent av de som besöker Cannes den 6-9 mars i år är svenskar. Under torsdagen håller Tyréns vice VD Tomas Alsmarker ett föredrag på Exportrådets seminarium.

 • 2012-02-21

  Bollnäs Resecentrum vann Trafikverkets arkitekturpris

  Wilhelminapassagen har vunnit ytterligare ett pris som säker och tilltalande passage under väg och järnväg. Tyréns uppdrag var som Peabs konstruktör i en totalentreprenad där vi har upprättat kompletta arbetshandlingar för konstruktionen.

 • 2012-02-10

  Tyréns vinner avtal med SKB avseende Kärnbränsleförvaret i Forsmark

  Tyréns har, tillsammans med ÅF, tecknat ett avtal med SKB avseende systemprojekteringen av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Ordervärdet uppgår till cirka 75 MSEK och uppdraget ska genomföras 2012-2013. Systemprojektering innebär att ta fram...

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. Nästa