Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2013-05-28

  Stora mörkertal kring underhållsbehovet av hjälpmedel i trafiken

  Tyréns har i samarbete med statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Luleå tekniska universitet släppt en rapport om det praktiska underhållet av trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder i tätort. Studien berättar att det finns en...

 • 2013-05-21

  Tyréns levererar nytt vägvisningssystem för cykel- och gångvägar

  Umeå kommun uppdaterar sitt vägvisningssystem för gång- och cykelvägar inför kommunens kulturhuvudstadsår. Tyréns har i uppdrag att lämna ett förslag på vägvisning och använder en kreativ lösning för att effektivt kartlägga det 204 kilometer långa...

 • 2013-05-20

  Tyréns solkarta visar hustakens solenergipotential i Stockholms stad

  Konsultföretaget Tyréns har genomfört en solinventering av Stockholms stad. Uppdraget har resulterat i en solkarta som beskriver solinstrålningen på takytorna över stadens 70 000 fastigheter och visar möjlig solenergiutvinning för varje tak.

 • 2013-05-14

  Tyréns får chefstillskott inom gata, väg; mark och anläggning

  Tyréns har rekryterat en ny affärschef Ulrica Nilsson till Mark & anläggning och en avdelningschef, Camilla Engel till Gata & väg. De nya cheferna har lång erfarenhet som konsult och beställare och har jobbat med flera stora infrastrukturprojekt.

 • 2013-05-06

  Tyréns rekryterar chef med industrimätkompetens

  Tyréns har rekryterat Jörgen Berkán som avdelningschef för mät och kart-avdelningen i Stockholm. Jörgen har gedigen erfarenhet inom industrimätning, datasamordning samt kommunal kart- och GIS-verksamhet.

 • 2013-05-02

  Tyrénskonsult i kritikerrosad reportagebok

  Jaana Gustafson, geofysiker på Tyréns, är en av en av nyckelpersonerna i Mitchell Zuckoffs nya kritikerrosade reportagebok "Frozen in time". Boken skildrar den verkliga jakten att hitta ett kraschat amerikanskt kustbevakningsplan från andra...

 • 2013-04-15

  Rollen som PIO handlar om att hjälpa andra med BIM

  Konstruktören Linus Malms intresse för 3D-projektering ledde honom till en helt ny yrkesroll – Project Information Officer(PIO). Tyréns erbjuder tjänsten som PIO och hjälpa till att påvisa nyttan med BIM genom att analysera och jämföra olika...

 • 2013-04-09

  Tyréns projektleder trafik, transport och parkering under Skid-VM

  Tyrens som genomfört en trafikutredning i samband med Skid-VM i Falun 2015 har utökat sitt uppdrag och kommer projektleda transport, trafik och parkering under evenemanget. Beställare är Beyond Skiing.

 • 2013-03-26

  Tyréns släpper handbok i bergsinjektering med silica sol

  En av de nya metoder som används för att åtgärda små sprickor i tågtunneln i Hallandsåsen är det miljövänliga tätningsmedlet silica sol. Tyréns lanserar nu sin injekteringshandbok med silica sol riktad till bergskonstruktörer.

 • 2013-03-25

  Sistaårselever fick prova på att vara konsulter för en dag

  Tyréns anordnade en Case Study-dag den 18 mars där blivande ingenjörer fick chansen att prova på att vara konsulter för en dag.

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50

Tyréns AB
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556194-7986