Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2014-01-24

  Kockums industriområde blir ny stadsdel

  Varvsstaden är ett för Malmö strategiskt viktigt stadsutvecklingsprojekt där Kockums före detta industriområde omvandlas till en attraktiv och hållbar stadsdel. Gestaltningsförslaget aktiverar och utvecklar Varvsstadens kulturhistoriska och...

 • 2014-01-23

  Ny region och ny regionchef

  Från årsskiftet har Tyréns fem regioner. Region Mitt bildas som en offensiv satsning för att ta nya marknader. Region Mitt består av delar av dagens regioner Nord och Öst, vars organisationer också justeras.

 • 2014-01-20

  Tyréns delar ut pris på Kirunagalan

  Tyréns har sedan ett antal år tillbaka verksamhet och kontor i Kiruna. Vi engagerar oss i Kirunagalan för fjärde året i rad och delar ut priset ”Stort intryck – Litet avtryck”. Årets pristagare är Kiruna Lappland ekonomiska förening.

 • 2014-01-10

  Tyréns förvärvar danskt konsultbolag

  Den 18 december 2013 skrev Ulrika Francke, VD för Tyréns, under avtalet för förvärvet av det danska konsultbolaget Hansen, Carlsen & Frølund A/S (HaCaFrø). Från den 3 januari 2014 är företaget en del av Tyrénskoncernen och kommer organisatoriskt...

 • 2014-01-08

  Trygghet och säkerhet på villagator

  Det senaste decenniet har det byggts mängder av villagator med principen att smala, vindlande gator ger god trafiksäkerhet. Tyréns har genomfört en studie och jämfört de boendes upplevelser av de moderna villagatorna med äldre, raka, breda...

 • 2013-12-16

  Stockholms framtida avloppsrening

  Tyréns har anlitats av Stockholm Vatten AB för att hålla i omprövningen av gällande tillstånd enligt miljöbalken för sina avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät. Dagens tillstånd omfattar tre reningsverk, varav ett är nedlagt sedan några...

 • 2013-12-13

  Vägledning för kvartersnära återvinningscentraler

  Kvartersnära återvinningscentraler är en ny form av återvinningscentral på liten yta som börjar etableras i Norden. VA SYD, Avfall Sverige och Sysav har genomfört ett projekt med hjälp av Tyréns och tagit fram en nationell vägledning för hur...

 • 2013-12-11

  Tyréns akustiker skapar ljud i världsklass åt SF Bio

  Nu har SF Bio öppnat sin senaste och modernaste biograf i Täby Centrum. Med fem salonger och 516 sköna fåtöljer erbjuds en bioupplevelse av allra högsta klass. Tyréns har utformat akustiken i de nya biosalongerna och det med en teknik som aldrig...

 • 2013-12-09

  Tyréns genomför förstudie av persontransportsystem

  Sundsvalls kommun har upphandlat en förstudie av persontransportsystem upp till Norra Berget. Tyréns vann upphandlingen i stark konkurrens av sex andra konsultföretag där både pris och kvalifikationer för uppdraget har bedömts.

 • 2013-12-06

  Tyréns med i Adepts förslag till framtida Heden

  Förslaget bygger på visionen om en urban stadspark med fokus på ett mångskiftande liv, unika aktivitetsmöjligheter samt nya, moderna bostäder och kontor med en fantastisk utsikt. Tyréns har bidragit med trafikexpertis genom Malin Johansson i Malmö.

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50

Tyréns AB
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556194-7986